ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: И | К | М | Ш | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Պ
Number of items: 45.

И

Иванов, Андрей (2020) Историческая вернакулярная архитектура Гюмри: обоснование понятия и подход к сохранению. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 119-138. ISSN 1829-4316

К

Каврелишвили, Роин (2020) Несколько архивных документов из истории грузино-армянских отношений (12.02.1920 - 01.12.1920 г.). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 83-91. ISSN 1829-4316

М

Манасерян, Нина (2020) Остатки животных из поселений и захоронений Ширакской области. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 5-14. ISSN 1829-4316

Ш

Штоян, Рузанна (2020) Стилистические особенности пародизма в ранних рассказах Чехова. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 273-280. ISSN 1234-4321

Ա

Ալեքսանյան, Կարինե (2020) Ալեքսանդրապոլի գավառի բնակչության կորուստները թուրքական բռնազավթման շրջանում 1918թ. մայիս-դեկտեմբերին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 92-104. ISSN 1829-4316

Ակոպով, Արկադի (2020) Խոտորջուրցիների պայքարն ավազակախմբերի դեմ XIX դարի II կեսին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 59-70. ISSN 1829-4316

Աղանյան, Թորգոմ (2020) Հետխորհրդային Հայաստանում ինքնասպանությունների սոցիո-մշակութային դիտարկման փորձ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (3). pp. 174-183. ISSN 1234-4321

Այվազյան, Գևորգ (2020) Ալեքսանդրապոլի դպրոցների պատմությունից. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 116-133. ISSN 1234-4321

Ավագյան, Ինգա (2020) Մեծ եղեռնը վերապրած Ալխոր Շուշանյանի հուշապատումը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 105-118. ISSN 1829-4316

Բ

Բազեյան, Կարինե (2020) «Մասնագիտություն» հասկացության ավանդական և արդի ընկալումներն ու մեկնաբանումները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 139-154. ISSN 1829-4316

Բոյաջյան, Արտաշես (2020) Շիրակի մարզի բնակչության զբաղվածությունը XXդ. վերջին և XXIդ. սկզբին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 149-161. ISSN 1234-4321

Բոյաջյան, Արտաշես and Ավետիսյան, Գայանե (2020) Շիրակի մարզի գյուղատնտեսությունը XX դարավերջին և XXI դարասկզբին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 239-255. ISSN 1829-4316

Գ

Գալստյան, Հասմիկ (2020) Դիվահարություն և դիվահալածություն. հիվանդություն և բուժում (ըստ ժողովրդական զրույցների և միջնադարյան ձեռագրերի). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 184-194. ISSN 1234-4321

Գևորգյան, Լիանա (2020) Ազգագրական ուղղվածություն ունեցող ցուցադրությունները արդի հայ ինքնության ձևավորման գործընթացի համատեքստում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 162-173. ISSN 1234-4321

Ե

Եգանյան, Լարիսա (2020) Ազատանի բազմանիստ ապակյա կնիքի պատկերագրությունը և իմաստաբանությունը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 5-32. ISSN 1829-4316

Զ

Զարիկյան, Նուշիկ and Վարդանյան, Բենիկ and Դավթյան, Ռուբեն and Մանուկյան, Սոնա and Սարիբեկյան, Մարիամ (2020) Լեռնակերտի կենդանաբանությունն ըստ 2019 թվականի պեղումների արդյունքների (Շիրակ, Հայաստան). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 58-73. ISSN 1234-4321

Զաքարյան, Սուսաննա (2020) Արևելյան փոխառությունները Գյումրու արդի խոսվածքի դարձվածային միավորներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 266-273. ISSN 1234-4321

Խ

Խաչատրյան, Գուրգեն (2020) Զեղչումը գրական հայերենի երեք փուլերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 230-251. ISSN 1234-4321

Խաչատրյան, Լալիկ (2020) Հին հայերենի շարահյուսական մի կառուցատիպի մասին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 199-210. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Մարիետա (2020) Խոսքի գեղագիտությունն ըստ Ավետիք Իսահակյանի պոեմների. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 252-265. ISSN 1234-4321

Խեմչյան, Էսթեր (2020) Խիկար Իմաստունի սյուժեները Շիրակի և Կարսի բանահյուսության մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 195-208. ISSN 1234-4321

Խեմչյան, Մարինե (2020) Կարսի հրաշապատում հեքիաթները որպես հայ ժողովրդական հրաշապատում հեքիաթների բաղկացուցիչ մաս. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 211-222. ISSN 1829-4316

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Գլխավոր խմբագիր. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). ISSN 1829-4316

Խմբագրական, (2020) Հիշատակի խոսք. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 256-259. ISSN 1829-4316

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Գլխավոր խմբագիր. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). ISSN 1829-4316

Խմբագրական, (2020) Նոր հրատարակումներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 283-287. ISSN 1234-4321

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 260-265. ISSN 1829-4316

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Contents; Содержание. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 288-293. ISSN 1234-4321

Կ

Կանեցյան, Ամինիա (2020) Սյան խարիսխները անտիկ Հայաստանում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 15-35. ISSN 1829-4316

Կանեցյան, Ամինիա (2020) Սյան խարիսխները անտիկ Հայաստանում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 15-35. ISSN 1234-4321

Հ

Հայրապետյան, Աստղիկ (2020) ԱՄՆ-ի հետ սառը պատերազմյան շրջանի մերձավորարևելյան քաղաքականության իրավապայմանագրային հիմքերի շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 134-148. ISSN 1234-4321

Հայրապետյան, Արմեն (2020) Դրվագներ 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերի պատմությունից. Շիրակի գոյամարտը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 71-82. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան, Սերգո (2020) Հրաժեշտի խոսք. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 281-282. ISSN 1234-4321

Հայրապետյան , Արմեն (2020) Շիրակցիներն Ամերիկայում XXդ. սկզբին. աշխատանքային միգրանտնե՞ր, թե՞ գաղթականներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (22). pp. 97-115. ISSN 1234-4321

Հարությունյան, Հասմիկ (2020) Ժողովրդական երգը որպես ստեղծագործական մեկնաբանություն. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 155-165. ISSN 1829-4316

Հովհաննիսյան, Արթուր (2020) Ավանդական աշխատանքի երգերի կիրառության խնդրի շուրջ (սանդի, խնոցու և գութանի Օրինակով. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 166-177. ISSN 1829-4316

Հովհաննիսյան, Ռոզա and Սահակյան, Կարինե (2020) Գյումրու բանավոր երգաստեղծության տեքստի լեզուն. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 178-189. ISSN 1829-4316

Ղ

Ղազարյան, Գևորգ (2020) Արևմտյան Հայաստանի հայ հոռոմների ավանդազրույցներն ու ավանդույթները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 209-222. ISSN 1234-4321

Մ

Մատիկյան, Հասմիկ (2020) Բանահյուսական օրորոցային տեքստի արարման միջավայրը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 223-238. ISSN 1829-4316

Մարգարյան, Արաքս (2020) Ալբերտ Վարդանյան. արարչագործության պատմություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 223-229. ISSN 1234-4321

Մելքոնյան, Վարդուհի (2020) Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի տնտեսությունը ըստ պարբերական մամուլի նյութերի (1907-1925թթ.). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 190-198. ISSN 1829-4316

Պ

Պետրոսյան, Լուսինե (2020) Երվանդունի թագավորների թագադրման հնարավոր վայրի մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 87-96. ISSN 1234-4321

Պետրոսյան, Լևոն and Խաչատրյան, Համազասպ and Եգանյան, Լարիսա (2020) Քեթիի դամբարանադաշտի նորահայտ հատվածի պեղումները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 36-57. ISSN 1234-4321

Պետրոսյան, Սարգիս (2020) Առասպելաբանված եղջյուրի և միեղջյուրի մասին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (1). pp. 33-58. ISSN 1829-4316

Պետրոսյան, Սարգիս (2020) Հնագույն Տարոնի քրմության մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (2). pp. 74-86. ISSN 1234-4321

This list was generated on Sat Mar 6 08:55:53 2021 AMT.