ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | H | М | Р | Х | Ա | Բ | Ե | Խ | Կ | Հ | Մ | Պ | Ս
Number of items: 34.

A

Akopov, Arkadi (2015) The Principality of Tayk in the Geopolitical Processes in the South Caucasus (the Second Part of the X Century). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 104-109. ISSN 1829-4316

E

Editorial, Board (2015) Գլխավոր խմբագիր. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. ISSN 1829-4316

Editorial, Board (2015) Լրատու. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 260-266. ISSN 1829-4316

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. ISSN 1829-4316

Editorial, Board (2015) Summary. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 267-274. ISSN 1829-4316

H

Hayrapetyan, Naira (2015) The Role and the Significance of Cross-Cultural Communication in Business Today. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 160-164. ISSN 1829-4316

М

Меликян, Тамара (2015) Философский подтекст в “морской” поэзии Бориса Пастернака. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 182-187. ISSN 1829-4316

Р

Ростомян, Сюзанна (2015) Проблема исследования компетенций в образовательной системе. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 226-229. ISSN 1829-4316

Х

Худавердян, Анаит and Петросян, Левон and Хачатрян, Амазасп and Еганян, Лариса (2015) Антропологические материалы из погребений куро-араксской культуры территории Ширакской равнины. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 5-22. ISSN 1829-4316

Ա

Ալեքսանյան, Կարինե (2015) Մայիսյան իրադարձություններին վերաբերող մի փաստաթղթի հետքերով. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 230-236. ISSN 1829-4316

Աղանյան, Թորգոմ (2015) Աղետների ազգաբանական հետազոտության հիմնախնդիրները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 146-153. ISSN 1829-4316

Ավագյան, Ինգա (2015) Շիրակից հայտնի ուրարտական դարաշրջանի գոտիների զարդամոտիվների շուրջ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 70-82. ISSN 1829-4316

Ավետիսյան, Անի (2015) Հոմանիշների գործառական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 188-196. ISSN 1829-4316

Բ

Բազեյան, Կարինե (2015) Արհեստները Հայոց ցեղասպանության համատեքստում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 132-138. ISSN 1829-4316

Բոյաջյան, Արտաշես (2015) Շիրակի բուսաբուծությունը 1920-1930-ական թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 237-245. ISSN 1829-4316

Ե

Եգանյան, Լարիսա (2015) Եռոտանի և քառոտանի տակդիր-զոհասեղաններ Մեծ Սեպասարից. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 23-31. ISSN 1829-4316

Խ

Խաչատրյան, Անահիտ (2015) Երկու հանճարների հանդիպումը՝ Բայրոնը և հայոց լեզուն. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 252-259. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Լալիկ and Ենգոյան, Լուսինե (2015) Զուգաձևություններ գրաբարի ուղղական հոլովում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 197-203. ISSN 1829-4316

Խաչատրյան, Համազասպ and Եգանյան, Լարիսա and Պետրոսյան, Լևոն and Ֆուրթվանգլեր, Անդրեաս and Նեուսեր, Թոբիաս and Մաուերման, Դորոթեա (2015) Ազատանի դամբարանադաշտի 2014թ. պեղումները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 32-50. ISSN 1829-4316

Կ

Կարապետյան, Սիրանուշ (2015) Հայոց ցեղասպանության թեման իսպանական արձակում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 170-177. ISSN 1829-4316

Հ

Հայրապետյան, Աստղիկ (2015) ՆԱՏՕ-ի ռազմավարությունը հետսառըպատերազմյան աշխարհակարգում (1989-1992 թթ.). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 121-131. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2015) Արևելահայ մամուլն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Ալեքսանդրապոլի գավառում հաստատված գաղթականության մասին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 110-120. ISSN 1829-4316

Հարությունյան, Հասմիկ (2015) Ժողովրդական երգի արդի դրսևորումները Շիրակում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 139-145. ISSN 1829-4316

Հովհաննիսյան , Ռոզա (2015) Հայի ոգու հետեղեռնյան կենսաշարժը Հակոբ Հարությունի «Կապույտ հազ» գրքում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 165-169. ISSN 1829-4316

Մ

Մաթևոսյան, Ազատ (2015) Գյումրեցի պատանի ծանրորդները Եվրոպայի 1996-2000թթ. առաջնություններում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 246-251. ISSN 1829-4316

Մատիկյան, Հասմիկ (2015) Օրորասացի կերպարը անգլալեզու և հայկական բանահյուսական օրորոցային տեքստերում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 204-209. ISSN 1829-4316

Մինասյան, Աշխեն (2015) Դայաենի-Դիաուխի -Տայքը Ք.Ա. 12-8-րդ դարերում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 97-103. ISSN 1829-4316

Պ

Պապոյան, Աննա (2015) Ներառական կրթությամբ երեխաների հոգեբանական ադապտացիան. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 210-216. ISSN 1829-4316

Պետրոսյան, Լուսինե (2015) Մի մանրանկարի նորովի մեկնաբանման փորձ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 62-69. ISSN 1829-4316

Պետրոսյան, Սարգիս (2015) «Ւծագրեր»-ժայռապատկերները քարայծի և դիցայծի պաշտամունքների տեսանկյունից. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 83-96. ISSN 1829-4316

Պետրոսյան, Սարգիս (2015) Quria երկրները և հին հայոց մատռվակները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 51-61. ISSN 1829-4316

Պողոսյան, Արաքսյա (2015) Արագիլը հայոց ավանդազրույցներում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 154-159. ISSN 1829-4316

Պողոսյան, Օլգա (2015) Հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների ինքնագնահատականի և հավանականությունների հիմնախնդիրը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 217-225. ISSN 1829-4316

Ս

Սահակյան, Կարինե (2015) Ցեղասպանություն. երրորդ սերունդ /Ա. Արսլանի վեպերի հիման վրա/. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 178-181. ISSN 1829-4316

This list was generated on Thu Jan 21 01:24:01 2021 AMT.