ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | Б | Г | Д | К | М | Ф | Ш | Ա | Գ | Դ | Ե | Զ | Խ | Հ | Մ | Պ | Ս
Number of items: 29.

E

Editorial, Board (2014) Գլխավոր խմբագիր. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. ISSN 1829-4316

Editorial, Board (2014) Լրատու. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 210-214. ISSN 1829-4316

Editorial, Board (2014) Բովանդակություն. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. ISSN 1829-4316

Editorial, Board (2014) Summary. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 215-221. ISSN 1829-4316

А

Арсенян, Мария (2014) Средства архитектурно-пластической выразительности армянских храмов Украины X-XIX веков. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 52-57. ISSN 1829-4316

Б

Бесолов, Владимир and Бесолов, Аристарх (2014) Архитектурные морфотипы храмов центрально-купольной композиции раннехристианских стран Армянского нагорья и Кавказа как показатели недосягаемого уровня творческого мышления средневековых армянских зодчих. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 38-42. ISSN 1829-4316

Г

Григорян, Ашот Айказун (2014) Композиционные и символические особенности Пастушьей церкви в Ани. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 9-26. ISSN 1829-4316

Д

Денисова, Наталья (2014) М.Т. Лорис-Меликов-историческая личность в контексте концепции диалога культур. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 100-106. ISSN 1829-4316

К

Кандор, Руслан (2014) Черкесо-гаи (черкесские армяне) в системе общественных отношений Черкесии (первая половина XIX в.). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 84-88. ISSN 1829-4316

М

Маргарян, Ерванд (2014) Ани-царь-город. Ани-город мечты. Город-миф. Город-утопия. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 27-37. ISSN 1829-4316

Меликян, Тамара (2014) Роль личности и поэта в истории: Л. Толстой и Б. Пастернак. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 175-179. ISSN 1829-4316

Ф

Фоменко, Владимир (2014) Селения Тамбиевых близ Пятигорска и Кисловодска. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 118-124. ISSN 1829-4316

Ш

Штоян, Рузан (2014) Техника развития оптимального чтения на уроках русского языка в армянской школе. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 194-205. ISSN 1829-4316

Ա

Ակոպով, Արկադի (2014) Տայքյան հուշարձանների «պատկանելության» հարցի շուրջ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 70-76. ISSN 1829-4316

Այվազյան, Գևորգ (2014) Ալեքպոլյան թղթակցությունննր «Մշակ»-ին 1872-1892 թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 107-117. ISSN 1829-4316

Գ

Գևորգյան, Լիանա (2014) Երկրագիտական թանգարանների դերն ազգային ինքնության ձևավորման գործում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 187-193. ISSN 1829-4316

Դ

Դավթյան, Սիրարփի (2014) Գրաբարի ժամանականիշ բառերի իմաստաբանությունը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 152-158. ISSN 1829-4316

Ե

Եգանյան, Լարիսա (2014) Վաղբրոնզիդարյան մի ծեսի շուրջ (ըստ Մեծ Սեպասարի նյութերի). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 134-141. ISSN 1829-4316

Զ

Զաքարյան, Հովհաննես and Հակոբյան, Ռուբեն (2014) Շիրակի շթաքարային ծածկերը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 43-51. ISSN 1829-4316

Խ

Խաչիկյան, Գագիկ (2014) Գրական առնչություններ և արժևորումներ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 180-186. ISSN 1829-4316

Հ

Հայրապետյան, Սերգո (2014) Հայերենի կրավորական կառույցը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 142-151. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2014) Ալեքսանդրապոլցիները 1877-1878 թթ. ոուս-թուրքական պատերազմում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 89-99. ISSN 1829-4316

Հասրաթյան, Մուրադ (2014) Տրդատը որպես Անիի Սբ Փրկիչ եկեղեցու ճարտարապետ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 5-8. ISSN 1829-4316

Հովհաննիսյան, Լ. and Փիլոյան, Վ. (2014) Գուրգեն Խաչատրյան, Գրաբար, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2014, 491 էջ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 206-209. ISSN 1829-4316

Մ

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (2014) «Թմկաբերդի առումը» պոեմի հրատարակումը հետաձգելու և հարակից հարցերի մասին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 159-166. ISSN 1829-4316

Մխիթարյան, Արմենուհի (2014) Պարբերույթը որպես ճարտասանության տարր, դրա հունական ակունքները և անդրադարձը Հովհ. Շիրազի պոեզիայում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 167-174. ISSN 1829-4316

Պ

Պետրոսյան, Լուսինե (2014) Օրոնտես-Երվանդը Հայաստանի անկախության վերականգնող. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 77-83. ISSN 1829-4316

Պետրոսյան, Սարգիս (2014) Զարմայր Նահապետի և «Քաղդէացիոց» արքայացանկի շուրջ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 58-69. ISSN 1829-4316

Ս

Ստեփանյան, Խաչատուր (2014) Բոլշևիկյան բռնաճնշումները 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառ (1920-1930-ական թթ. սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատականը). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 125-133. ISSN 1829-4316

This list was generated on Thu Jan 21 01:05:26 2021 AMT.