ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Ա | Բ | Ե | Խ | Հ | Ղ | Մ | Պ | Ս | Տ | Փ
Number of items: 30.

E

Editorial, Board (2009) Խմբագրական խորհուրդ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12.

Editorial, Board (2009) Լրատու. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 184-188.

Editorial, Board (2009) Բովանդակություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12.

Editorial, Board (2009) Summary. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 189-192.

Ա

Աբրահամյան, Անահիտ (2009) «Եղան» հասկացության բառանվանումները հայերենի բարբառներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 30-36.

Աթանեսյան, Լաուրա (2009) Հետերկրաշարժյան Գյումրու կերպարվեստը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 138-146.

Ալեքսանյան, Կարինե (2009) Թուրքիայի հակահայ քաղաքականության դրսևորումները Ալեքսանդրապոլի գավառում (1921 թ. ապրիլ-հոկտեմբերին). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 133-137.

Ակոպով, Արկադի (2009) Ժողովրդագրական գործընթացները պատմական Տայքի տարածքում (XVI-XVIII դդ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 99-110.

Աղաջանյան, Սերգեյ (2009) Կենցաղագրության նշանակությունը Գ. Մահարու «Այրվող այգեստաններ» վեպում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 5-16.

Այվազյան, Գևորգ (2009) Ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության դրսևորումներն Ալեքսանդրապոլում 1860-70 ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 111-115.

Բ

Բազեյան, Կարինե (2009) Դերձակությունը Ալեքսանդրապոլի արհեստների համակարգում (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 86-92.

Բարսեղյան, Արամ (2009) Հալեպահայ գեղարվեստը 1950-2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 172-176.

Բոյաջյան, Արտաշես (2009) Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառի ժողովրդագրական դրությունը 1914-1930-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 124-132.

Ե

Եգանյան, Լարիսա (2009) Գայլի զոհաբերության վաղբրոնզիդարյան ծեսի գաղտնագիրը հայոց «Գելկապի» աղոթքներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 72-81.

Խ

Խաչատրյան, Գագիկ (2009) Մկրտիչ Արմենի գրական մուտքը և գործունեությունը 1920-1930 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 17-26.

Խաչատրյան, Լալիկ (2009) Ներառման ստորադասական կապակցությունը գրաբարի նախադրությամբ և նախդրավոր կառույցներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 27-29.

Խաչատրյան, Նարինե (2009) Գեղարվեստական ստեղծագործությունների գունաբանական առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 181-183.

Հ

Հայրապետյան , Արմեն (2009) Համաճարակային հիվանդություններն Ալեքսանդրապոլի գավառում XIX դ. և XX դ. սկզբներին (պատմական ակնարկ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 116-123.

Հարությունյան, Հասմիկ (2009) Արամ Քոչարյանի գրառումները աշուղ Շերամի կյանքի ու ստեղծագործության մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 166-171.

Ղ

Ղամբարյան, Վարդուհի (2009) Մասնատուփերի պատրաստման արվեստը ազգային ու համամարդկային արժեքների համեմատական լույսի ներքո. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 82-85.

Մ

Մանուկյան, Գայանե (2009) Դիմավոր միակազմ նախադասությունները հայերենի առածներում և ասացվածքներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 43-47.

Մարաբյան, Տաթևիկ (2009) Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնության ուսուցումը որպես կապակցված խոսքի զարգացման միջոց. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 147-153.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (2009) «Անուշ» և «Թմկաբերդի առումը» պոեմների մի երկու հոգեբանական դրվագի մեկնաբանման շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 37-42.

Պ

Պետրոսյան, Լևոն and Եգանյան, Լարիսա and Խաչատրյան, Համազասպ (2009) Վաղբրոնզիդարյան հուշարձանները Կապսում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 154-165.

Պետրոսյան, Սարգիս (2009) Մի ժայռապատկերի մեկնաբանման և պատկերագրության վերծանման փորձ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 63-71.

Պետրոսյան, Սարգիս (2009) Հնդեվրոպական-հայկական բաղադրատարրը «Գիլգամեշ» դյուցազնավեպում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 32-42.

Պետրոսյան, Սարգիս and Պետրոսյան, Լուսինե (2009) Արարատի, Արագածի և մոտակա լեռների սեպագրային անունների շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 52-62.

Ս

Սահակյան, Կարինե and Հովհաննիսյան , Ռոզա (2009) Միջմշակութային արժեքների հոգեբանական ազդեցությունը անձի վրա. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 93-98.

Տ

Տեր-Ադամյան, Շուշանիկ (2009) Կերպաժամանակային փոխհարաբերության տիպաբանական բնութագիրը գերմաներենում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 48-51.

Փ

Փարսադանյան, Լիլիթ (2009) Միջմշակութային կրթության կարևորությունը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 177-180.

This list was generated on Thu Jan 21 01:35:03 2021 AMT.