ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Г | М | Х | Ա | Բ | Գ | Ե | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ս
Number of items: 38.

E

Editorial, Board (2006) Խմբագրական խորհուրդ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9.

Editorial, Board (2006) Բովանդակություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9.

Editorial, Board (2006) Summary. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 193-197.

Г

Григорян, Саакануш (2006) Коннотативные возможности словообразовательных элементов в организации английской антропонимической лексики. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 113-116.

М

Мардоян, Рузанна (2006) Проблемы педагогической аксиологии в исследованиях армянских педагогов ХІХ в. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 135-139.

Х

Худавердян, Анаит (2006) Закономерности географической изменчивости краниологических признаков на территории Кавказа, Передней и Средней Азии, Европы, Индии и Северной Африки в эпоху ранней бронзы. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 18-23.

Ա

Աբրահամյան, Վարդիթեր (2006) Անիի թագավորության վարչատարածքային բաժանումը և պետական կարգը (X-XI դդ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 169-173.

Ադամյան, Նունե (2006) Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեության ձևավորումն ու զարգացումը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 145-148.

Աթանեսյան, Լաուրա (2006) Հայ արդի կերպարվեստը և Գյումրու Ս. Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 174-177.

Ալեքսանյան, Կարինե (2006) Ալեքսանդրապոլի գավառը խորհրդայն իշխանության հաստատման շրջանում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 38-41.

Աղանյան, Գրիգոր (2006) Ավանդական արհեստների փոխակերպումները Ալեքսանդրապոլ-Լենինականում (XIX դ. երկրորդ կես-XX դ. առաջին կես). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 47-51.

Ասատրյան, Աննա (2006) ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը և Ն. Տիգրանյանի ստեղծագործության ուսումնասիրությունը (Ն. Տիգրանյանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 181-185.

Ավագյան, Արմենուհի (2006) Հարցական նախադասությունները Վ. Անանյանի վիպական արձակում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 106-112.

Ավետիսյան, Լիլիթ (2006) Հոմանշությունը արդի հայերենի համեմատություն-դարձվածային միավորներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 100-105.

Բ

Բազեյան, Կարինե (2006) XIX դարավերջի Կարսի արհեստներն ըստ Ատրպետի «Ինչ ժառանգեցինք» ձեոագիր աշխատության. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 42-46.

Բոյաջյան, Արտաշես (2006) Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր (մաս II). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 121-124.

Գ

Գալստյան, Հասմիկ (2006) Վահրամաբերդ գյուղի քնարական բանահյուսությունը. մանիներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 186-189.

Գևորգյան, Անդրանիկ (2006) Տեղական ինքնակառավարման վերակազմակերպման խնդիրներն Անդրկովկասում ժամանակավոր կառավարության օրոք (1917թ. փետրվար-հոկտեմբեր). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 32-37.

Ե

Եգանյան, Լարիսա (2006) Մեծ Սեպասարի 2006թ. պեղումները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 63-75.

Եսայան, Էրեգլի (2006) Դատական փորձությունները Անգլիայի իրավունքում (VІІ-ХІ դդ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 125-130.

Խ

Խաչատրյան, Համազասպ (2006) Մոնղոլական դրամների գանձ Հայկավանից. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 167-168.

Խաչատրյան, Համազասպ (2006) Հայկաձորի քարանձավային բնակավայրի 2005թ. պեղումները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 76-80.

Խաչատրյան, Մարիետա (2006) Պատկերավորության միջոցները Վ. Շուշանյանի «Մթին պատանություն» վիպակում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 95-99.

Խաչիկյան, Գագիկ (2006) Ազգային-ազատագրական պայքարի գրականացումը Ավետիս Ահարոնյանի արձակում («Խայը» պատմվածքը ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 117-120.

Կ

Կիրակոսյան, Լիլիթ (2006) Լրագրողական ժանրի հասկացության շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 190-192.

Հ

Հայրապետյան, Նաիրա (2006) Պահանջմունքների վերլուծությունն անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 140-144.

Հայրապետյան , Արմեն (2006) Ալեքսանդրապոլի գավառի XIX դ. 70-ական թթ. ժողովրդագրական դրությունն ըստ նորահայտ արխիվային փաստաթղթերի. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 153-166.

Հարությունյան, Հասմիկ (2006) Հայոց ավանդական ամուսնահարսանեկան արարողակարգի դրսևորումները Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 52-58.

Հարությունյան (Ստեփանյան), Հասմիկ and Ափինյան, Հասմիկ (2006) Նվագարանները հին հայոց բանակում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 81-84.

Մ

Մարգարյան, Արաքս (2006) Արևելքը Մարիամ Ասլամազյանի կտավներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 178-180.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (2006) Ենթադրական եղանակի ժխտական ձևերը Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 91-94.

Մկրտչյան, Լիլիթ (2006) Ավագ նախադպրոցականի տարիքային-հոգեբանական մի քանի առանձնահատկություններ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 149-152.

Յ

Յափունջյան, Յուղաբեր and Սալնազարյան, Գայանե (2006) Անցումային տնտեսություններում ինդեքսների կառուցման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 131-134.

Ն

Նավոյան, Մհեր (2006) Անանիա Շիրակացու Հարության հարցնակարգերը հայ հիմներգության զարգացման համատեքստում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 85-90.

Պ

Պետրոսյան, Լուսինե (2006) Պոնտոսի արքայական և Գուգարքի բդեշխական տոհմերի ազգակցության շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 13-17.

Պետրոսյան, Սարգիս (2006) Հացահատիկի ուրարտական աստվածությունները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 5-12.

Պետրոսյան, Սարգիս and Պետրոսյան, Ծովինար (2006) Արտամետի հին աստվածությունները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 24-31.

Ս

Սահակյան, Կարինե and Հովհաննիսյան , Ռոզա (2006) Կոնֆլիկտի էներգետիկան և հոգեկարգավորումը հաղորդակցման գործընթացում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 59-62.

This list was generated on Thu Jan 21 01:00:46 2021 AMT.