ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | М | Ш | Ա | Բ | Գ | Ե | Խ | Կ | Հ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ
Number of items: 34.

E

Editorial, Board (2005) Խմբագրական խորհուրդ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8.

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8.

Editorial, Board (2005) Summary. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 182-186.

А

Авдалян, Карине (2005) Эволюция национального стиля в армянской музыке XX в. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № . pp. 110-115.

М

Мардоян, Рузанна (2005) Здоровый образ жизни как важный фактор процесса формирования личности. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 120-125.

Ш

Штоян, Рузанна (2005) О некоторых проблемах педагогического тестирования. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 129-132.

Ա

Աբրահամյան, Վարդիթեր (2005) Բագրատունյաց թագավորության վանական համալիրները որպես գրչության աղբյուրներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 147-151.

Ադամյան, Նունե (2005) Ուսուցման գործընթացում ձևամոլության դրսևորումների համառոտ բնութագիրը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 126-128.

Աթանեսյան, Լաուրա (2005) Ալեքսանդրապոլը քանդակագործի հուշերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 166-169.

Ալեքսանյան, Կարինե (2005) Տեղական կառույցների օգտագործման թուրքական քաղաքականությունը Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918-1921 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 49-52.

Ափինյան, Հասմիկ (2005) Աշուղական երգի տաղաչափական արվեստի մի քանի հարցեր Իգիթի երգերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № . pp. 105-109.

Բ

Բադիկյան, Խաչիկ (2005) Դառը խոստովանություն և անագորույն ոճրագործություն. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 162-165.

Բազեյան, Կարինե (2005) Ալեքսանդրապոլի քաղաքային կենցաղը Մ. Արմենի «Հեղնար աղբյուր» վիպակում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 60-64.

Բոյաջյան, Արտաշես (2005) Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 65-70.

Գ

Գասպարյան, Արշավիր (2005) Հասարակական-քաղաքական կյանքի արտացոլումը XVII-XVIII դարերի հայ պատմագրության մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 44-48.

Գևորգյան, Լուսինե (2005) Շիրակի մարզի Երազգավորս գյուղի խոսվածքի առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 170-174.

Ե

Եգանյան, Լարիսա (2005) Մեծ Սեպասարի մ.թ.ա. III հազարամյակի բնակավայրը (2004-2005 թթ. պեղումների նախնական արդյունքներ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, №8. pp. 5-21.

Խ

Խաչատրյան, Համազասպ and Եգանյան, Լարիսա (2005) Մ.թ.ա. VIII-VII դդ. դամբարան Կարմրաքարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 22-29.

Կ

Կարապետյան, Նելլի (2005) Գավառի հոգեբանությունը Ռուբեն Զարդարյանի գեղարվեստական արձակում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 116-119.

Հ

Հայրապետյան, Աստղիկ (2005) Փոխառությունները Ֆրիկի տաղերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 82-87.

Հայրապետյան , Արմեն (2005) Արխիվային փաստաթղթերն Ալեքսանդրապոլի գավառի XIX դ. 50-60-ական թթ. ժողովրդագրության մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 138-146.

Հարությունյան, Անահիտ (2005) Արմատական բառերի ածական //մակբայ տարարժեքությունը գրաբարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 76-81.

Մ

Մանուչարյան, Աշոտ (2005) Շիրակի մարզի «Դիվան հայ վիմագրության» պրակի կազմման աշխատանքները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 152-154.

Մարգարյան, Արաքս (2005) Մարիամ Ասլամազյանի վաղ շրջանի ստեղծագործությունը (1930-50թթ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 133-137.

Մելքոնյան, Սենեքերիմ (2005) Ղ. Աղայանի լեզվի և հարակից մի հարցի մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 88-91.

Մինասյան, Էդիկ (2005) Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները գիտության բնագավառում 1990-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 155-161.

Մկրտչյան, Էդ. (2005) Ս. Հայրապետյան. Գրաբարի շարադասությունը (V դ.). «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2005, 254 էջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 179-181.

Ն

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2005) Հայոց ընտանեամուսնական սովորույթների ու ծեսերի բնութագրությունը Խ. Աբովյանի երկերում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 53-59.

Շ

Շահվերդյան, Թերեզա (2005) Հաստատական և ժխտական նախադասությունների վերիմաստավորումը դասական գրաբարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 71-75.

Պ

Պետրոսյան, Լուսինե (2005) Հայոց Արտավան (Արդոատես) թագավորը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 38-43.

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Վաղուրարտական դիցարանի գլխավոր եռյակը (Ո՞վքեր են Բուդինի հավաքածուի ընծայական թիթեղին պատկերված աստվածները). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, №8. pp. 30-37.

Ս

Սահակյան, Կարինե (2005) Երազային տեքստի հոգեբանական վերապատմումների լեզուն (1988-ի դեկտեմբերյան աղետի նյութերի հիման վրա). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, №8. pp. 92-99.

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Մուղամների մշակման Ն. Տիգրանյանի սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 100-104.

Վ

Վարդանյան, Լիլյա (2005) Արդյունավետ հաղորդակցումը որպես սոցիալ-հոգեբանական թրենինգի նպատակ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 175-178.

This list was generated on Thu Jan 21 00:51:36 2021 AMT.