ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Subject is "H Social Sciences > HDC Demography. Population. Vital Events"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Д | Ш | Ա | Բ | Գ | Հ | Մ | Ս | Վ | Փ
Number of items at this level: 41.

Д

Долженко, Ирина (2002) Социальный статус русских Армении (по материалам переписи населения 1989г.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 82-85.

Ш

Шпорт, Анна (2017) Армянская диаспора г. Харькова (вторая половина XIX-начало XXI в.): Этнодемографическая характеристика. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 155-161. ISSN 1829-4316

Ա

Ազիզբեկյան, Ռուբեն (2004) Սպիտակի երկրաշարժը և համաշխարհային հանրության օգնությունը (1988-1990). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 168-171.

Ալեքսանյան, Կարինե (2010) Ալեքսանդրապոլի գավառի արևմտահայ գաղթականությունը խորհրդային իշխանության հաստատման շրջանում (1921 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 140-143.

Ակոպով, Արկադի (2008) Նորահայտ փաստաթղթեր Ալեքսանդրապոլի գավառի մասին (նյութեր Վրաստանի պատմության պետական կենտրոնական արխիվից). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 163-166.

Ակոպով, Արկադի (2018) Թորթումի գավառի հայ բնակչությունը 1830-1878թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 96-106. ISSN 1829-4316

Ակոպով, Արկադի (2011) Ալեքսանդրապոլի գավառը Երևանի նահանգապետի հաշվետվություններում (1870-ական թթ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 144-153.

Ակոպով, Արկադի (2012) Արևմտյան Շիրակը Կարսի գեներալ-նահանգապետի զեկուցագրերում (1890-ական թթ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 121-131.

Ակոպով, Արկադի (2010) ժողովրդագրական գործընթացները Տայքում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 48-58.

Ակոպով, Արկադի (2009) Ժողովրդագրական գործընթացները պատմական Տայքի տարածքում (XVI-XVIII դդ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 99-110.

Ասոյան, Լիլիթ (2001) Ալեքսանդրապոլի գավառն ըստ 1897թ. մարդահամարի. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 4. pp. 116-121.

Բ

Բոյաջյան, Արտաշես (2002) Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի բնակչության թվի շարժը 1900-1970 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 197-204.

Բոյաջյան, Արտաշես (2009) Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառի ժողովրդագրական դրությունը 1914-1930-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 124-132.

Բոյաջյան, Արտաշես (2011) էթնոժողովրդագրական գործընթացները Շիրակում 1926-1959 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 110-116.

Բոյաջյան, Արտաշես (1998) Շիրակում 1936-37 թթ. բռնությունների գործընթացի ժողովրդագրական որոշ հարցեր. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 1. pp. 146-149.

Բոյաջյան, Արտաշես (2004) Լենինականի բնակչության զբաղվածությունը 1970-1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 157-164.

Բոյաջյան, Արտաշես (2001) ժողովրդագրական գործընթացները Լենինականում 1970-80-ական թվականներին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 4. pp. 172-176.

Բոյաջյան, Արտաշես (2017) ԱՊՀ և Մերձբալթյան հանրապետությունների բնակչության էթնիկական կազմի շարժընթացը (XX դարի վերջ-XXI դարի սկիզբ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 247-255. ISSN 1829-4316

Բոյաջյան, Արտաշես (2016) ՀՍԽՀ բնակչության սոցիալական կազմի փոփոխությունները XXդ. առաջին քառորդին (Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառի օրինակով). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 250-257. ISSN 1829-4316

Բոյաջյան, Արտաշես (2018) Ժողովրդագրական գործընթացները Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում (XXդ.-XXIդ. սկիզբ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 136-147. ISSN 1829-4316

Բոցաջյան, Արտաշես (2019) Շիրակի բնակչության շարժի օրինաչափությունները 20-րդ դարում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 22 (1-2). pp. 271-286. ISSN 1829-4316

Գ

Գաբրիելյան, Նազիկ (2004) Աղետի գոտու բնակչության միգրացիոն գործընթացների զարգացման ընդհանուր միտումները. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 92-97.

Գաբրիելյան, Նազիկ (2002) Աղետի գոտու բնակչության տեղաբաշխման առանձնահատկությունները 1988-1998 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 86-90.

Հ

Հայրապետյան, Արմեն (2018) Ժողովրդագրական գործընթացներն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 113-127. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2015) Արևելահայ մամուլն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Ալեքսանդրապոլի գավառում հաստատված գաղթականության մասին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 110-120. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2004) 1828-1829 թթ. գաղթած պարսկահայերի թվաքանակի հարցի շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 32-37.

Հայրապետյան , Արմեն (2002) Արևմտահայ գաղթականության տեղաբաշխումը Շորագյալի գավառում (Արևելյան Շիրակ) 1829-1831 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 153-168.

Հայրապետյան , Արմեն (2003) Էթնո-ժողովրդագրական և կրոնադավանական իրավիճակը Ալեքսանդրապոլի գավառում (1840-50-ական թթ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 72-81.

Հայրապետյան , Արմեն (2011) Արևմտահայության տեղաշարժի հարցը XIX դ. երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի Արևելյան Հայաստանում ցարիզմի վարած գաղութային քաղաքականության համատեքստում (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 40-50.

Հայրապետյան , Արմեն (2005) Արխիվային փաստաթղթերն Ալեքսանդրապոլի գավառի XIX դ. 50-60-ական թթ. ժողովրդագրության մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 138-146.

Հայրապետյան , Արմեն (2007) Նոր վավերագրեր Ալեքսանդրապոլի գավառի XIX դ. 60-ական թթ. ժողովրդագրական դրության մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 139-153.

Հայրապետյան , Արմեն (2006) Ալեքսանդրապոլի գավառի XIX դ. 70-ական թթ. ժողովրդագրական դրությունն ըստ նորահայտ արխիվային փաստաթղթերի. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 153-166.

Հայրապետյան , Արմեն (2001) Գյումրի-Ալեքսանդրապոլը XIX դ. առաջին կեսին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 4. pp. 108-115.

Հայրապետյան , Արմեն (2008) Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի էթնոժողովրդագրական պատկերը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 27-33.

Հայրապետյան , Արմեն (2010) Արևմտահայության տեղաբաշխումը և ժողովրդագրական պատկերը Փամբակում XlX դ. 30-40-ական թվականներին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 59-67.

Մ

Մարկոսյան, Արտակ (2004) Հայաստանի Հանրապետության բնակչության աճի միտումները անկախացումից հետո. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 165-167.

Մուրադյան, Հակոբ (2016) Շո­րագ­յա­լի գա­վառակի (Արևմտյան Շիրակ) վարչաժողովրդագրական նկարագիրը 1830-1877թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 84-92. ISSN 1829-4316

Ս

Սարգսյան, Համլետ (1998) Ալեքսանդրապոլի գավառի էթնոաշխարհագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 1. pp. 142-145.

Ստեփանյան, Արմենուհի and Սարգսյան, Համլետ (2002) Հայրենադարձների տեղաբաշխումը Ալեքսանդրապոլ-Լենինականում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 66-70.

Վ

Վարդանյան, Լիլյա and Սարգսյան, Համլետ (1999) Շիրակի՝ 1926-1927 թթ. գաղթականության որոշ հարցեր (ըստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 2. pp. 208-217.

Փ

Փանոսյան, Հրաչյա (2012) Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Թուման-ե Նախիջևանի Ազատ-Ջիրանի ու Դարաշամբի մահալներում (XVII դ. առաջին կես). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 48-56.

This list was generated on Thu Feb 25 05:36:32 2021 AMT.