ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | Д | М | Н | Ա | Բ | Գ | Խ | Հ | Մ | Ն | Ս | Վ | Ք
Number of items at this level: 60.

E

Editorial, Board (2018) Գիտական ընթերցումներ Կարսի բերդում՝ նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հարյուրամյակին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 216-217. ISSN 1829-4316

Д

Денисова, Наталья (2014) М.Т. Лорис-Меликов-историческая личность в контексте концепции диалога культур. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 100-106. ISSN 1829-4316

М

Махмурян, Гаяне (2016) Александраполь 1918-1920гг. в документах госдепартамента США и национального архива Армении. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 104-113. ISSN 1829-4316

Н

Невская, Татьяна and Акобян, Ашхен (2017) Роль армянского населения в экономическом и политическом развитии Северного Кавказа в XVIII-начале XX вв. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 132-138. ISSN 1829-4316

Ա

Աթանեսյան, Լաուրա (2008) Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի կերպարվեստի պատմությունից (1850-1988 թթ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 55-61.

Ալեքսանյան, Կարինե (2000) Մայիսյան ապստամբության պատմությունից. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 3. pp. 121-128.

Ալեքսանյան, Կարինե (2006) Ալեքսանդրապոլի գավառը խորհրդայն իշխանության հաստատման շրջանում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 38-41.

Ալեքսանյան, Կարինե (2011) Հայաստանի աոաջին հանրապետությունում լեզվական քաղաքականության հարցի շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 58-62.

Ալեքսանյան, Կարինե (2015) Մայիսյան իրադարձություններին վերաբերող մի փաստաթղթի հետքերով. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 230-236. ISSN 1829-4316

Ալեքսանյան, Կարինե (2016) Խորհրդային պետականաշինության հիմնախնդիրներն Ալեքսանդրապոլի գավառում հեղկոմներից խորհուրդների անցման շրջանում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 114-123. ISSN 1829-4316

Ալեքսանյան, Կարինե (2007) Կրթական գործի կազմակերպումն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918-1920 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 65-70.

Ալեքսանյան, Կարինե (2012) ՀՀ պետական իշխանության և Ալեքսանդրապոլի ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները 1918-1920 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 57-62.

Ալեքսանյան, Կարինե (2005) Տեղական կառույցների օգտագործման թուրքական քաղաքականությունը Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918-1921 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 49-52.

Ալեքսանյան, Կարինե (2013) Ալեքսանդրապոլի գավառի վարչաքաղաքական պատկերը 1918-1921 թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 49-55. ISSN 1829-4316

Ալեքսանյան, Կարինե (2018) Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց ամերիկյան կոմիտեի գործունեությունն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1919-1921թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 128-135. ISSN 1829-4316

Ալեքսանյան, Կարինե (1998) Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկյան հեղկոմի գործունեությունը 1920թ. նոյեմբեր-1921թ. հունվարին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, №1. pp. 117-125.

Ալեքսանյան, Կարինե (2010) Ալեքսանդրապոլի գավառի արևմտահայ գաղթականությունը խորհրդային իշխանության հաստատման շրջանում (1921 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 140-143.

Ալեքսանյան, Կարինե (2009) Թուրքիայի հակահայ քաղաքականության դրսևորումները Ալեքսանդրապոլի գավառում (1921 թ. ապրիլ-հոկտեմբերին). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 133-137.

Ակոպով, Արկադի (2008) Նորահայտ փաստաթղթեր Ալեքսանդրապոլի գավառի մասին (նյութեր Վրաստանի պատմության պետական կենտրոնական արխիվից). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 163-166.

Ակոպով, Արկադի (2012) Արևմտյան Շիրակը Կարսի գեներալ-նահանգապետի զեկուցագրերում (1890-ական թթ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 121-131.

Ակոպով, Արկադի (2010) ժողովրդագրական գործընթացները Տայքում XIX դ. առաջին երեսնամյակին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 48-58.

Ակոպով, Արկադի (2017) XIX դարի II կեսի ռուս-թուրքական պատերազմները և Տայքը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 146-154. ISSN 1829-4316

Ակոպով, Արկադի and Ոսկանյան, Դիանա (2019) Արխիվային վավերագրեր Ալեքսանդրապոլի գավառի մասին (XX դարի սկիզբ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 22 (1-2). pp. 72-108. ISSN 1829-4316

Աղանյան, Գրիգոր (2007) Ալեքսանդրապոլի քաղաքային տնտեսության զարգացման հիմնական միտումները (XIX դարավերջ-XX դարասկիզբ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 77-84.

Աղանյան, Գրիգոր (2008) Ալեքսանդրապոլի էսնաֆությունները XIX դարում (համքարական ծիսակարգ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 49-54.

Աղանյան, Գրիգոր (2000) Հայկական զինագործությունը XIX դարում-XX դարի սկզբին (ըստ Կարնո և Ախալցխային նյութերի). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 3. pp. 129-136.

Այվազյան, Գևորգ (2009) Ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության դրսևորումներն Ալեքսանդրապոլում 1860-70 ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 111-115.

Այվազյան, Գևորգ (2014) Ալեքպոլյան թղթակցությունննր «Մշակ»-ին 1872-1892 թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 107-117. ISSN 1829-4316

Այվազյան, Գևորգ (2012) «Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության» Ալեքսանդրապոլի մասնաճյուղի գործունեությունը 1884-1899 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 132-138.

Ավագյան, Ինգա (2019) Ալեքսանդրապոլի զինվորական եկեղեցիները որպես մշակութային պահպանական միավոր. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 22 (1-2). pp. 149-160. ISSN 1829-4316

Բ

Բազեյան, Կարինե and Աղանյան, Գրիգոր (2013) Ալեքսանդրապոլը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի տարիներին (ըստ «Մշակ»-ի տեղեկությունների). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 34-48. ISSN 1829-4316

Բոյաջյան, Արտաշես (2009) Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառի ժողովրդագրական դրությունը 1914-1930-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 124-132.

Բոյաջյան, Արտաշես (1998) Շիրակում 1936-37 թթ. բռնությունների գործընթացի ժողովրդագրական որոշ հարցեր. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 1. pp. 146-149.

Բոյաջյան, Արտաշես (2017) ԱՊՀ և Մերձբալթյան հանրապետությունների բնակչության էթնիկական կազմի շարժընթացը (XX դարի վերջ-XXI դարի սկիզբ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 247-255. ISSN 1829-4316

Բոյաջյան, Արտաշես (2016) ՀՍԽՀ բնակչության սոցիալական կազմի փոփոխությունները XXդ. առաջին քառորդին (Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառի օրինակով). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 250-257. ISSN 1829-4316

Բոյաջյան, Արտաշես (2018) Ժողովրդագրական գործընթացները Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում (XXդ.-XXIդ. սկիզբ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 136-147. ISSN 1829-4316

Գ

Գևորգյան, Անդրանիկ (2006) Տեղական ինքնակառավարման վերակազմակերպման խնդիրներն Անդրկովկասում ժամանակավոր կառավարության օրոք (1917թ. փետրվար-հոկտեմբեր). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 32-37.

Խ

Խաչատրյան, Համազասպ and Եգանյան, Լարիսա and Պետրոսյան, Լևոն and Ֆորթվենգլեր, Անդրեաս and Նեուսեր, Թոբիաս and Մաուերման, Դորոթեա (2018) Ազատանի դամբարանադաշտի 2015թ. պեղումները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 168-182. ISSN 1829-4316

Հ

Հայրապետյան, Աստղիկ (2015) ՆԱՏՕ-ի ռազմավարությունը հետսառըպատերազմյան աշխարհակարգում (1989-1992 թթ.). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 121-131. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան, Արմեն (2018) Ժողովրդագրական գործընթացներն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 113-127. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2012) Մտորումներ Ալեքսանդրապոլի հայ-թուրքական պայմանագրի շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 63-68.

Հայրապետյան , Արմեն (2017) Հուշեր Ալեքսանդրապոլի հեղափոխական անցյալից (Արամայիս Ազնավուրյան). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 170-182. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2004) 1828-1829 թթ. գաղթած պարսկահայերի թվաքանակի հարցի շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 32-37.

Հայրապետյան , Արմեն (2002) Արևմտահայ գաղթականության տեղաբաշխումը Շորագյալի գավառում (Արևելյան Շիրակ) 1829-1831 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 153-168.

Հայրապետյան , Արմեն (2013) 1853-1856 թթ. Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմը և Ալեքսանդրապոլի գավառը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 23-33. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2014) Ալեքսանդրապոլցիները 1877-1878 թթ. ոուս-թուրքական պատերազմում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 89-99. ISSN 1829-4316

Հայրապետյան , Արմեն (2011) Արևմտահայության տեղաշարժի հարցը XIX դ. երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի Արևելյան Հայաստանում ցարիզմի վարած գաղութային քաղաքականության համատեքստում (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 40-50.

Հայրապետյան , Արմեն (2007) Նոր վավերագրեր Ալեքսանդրապոլի գավառի XIX դ. 60-ական թթ. ժողովրդագրական դրության մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 139-153.

Հայրապետյան , Արմեն (2009) Համաճարակային հիվանդություններն Ալեքսանդրապոլի գավառում XIX դ. և XX դ. սկզբներին (պատմական ակնարկ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 12. pp. 116-123.

Հայրապետյան , Արմեն (2008) Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի էթնոժողովրդագրական պատկերը XIX դարում և XX դարի առաջին քառորդին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 27-33.

Հայրապետյան , Արմեն (2020) Շիրակցիներն Ամերիկայում XXդ. սկզբին. աշխատանքային միգրանտնե՞ր, թե՞ գաղթականներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, 23 (22). pp. 97-115. ISSN 1234-4321

Հայրապետյան , Արմեն (2010) Արևմտահայության տեղաբաշխումը և ժողովրդագրական պատկերը Փամբակում XlX դ. 30-40-ական թվականներին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 13. pp. 59-67.

Մ

Մուրադյան, Հակոբ (2016) Շո­րագ­յա­լի գա­վառակի (Արևմտյան Շիրակ) վարչաժողովրդագրական նկարագիրը 1830-1877թթ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 84-92. ISSN 1829-4316

Ն

Նիկողոսյան, Արթուր (2000) Ալեքսանդրապոլի «Ճշմարտություն որոնողների ընկերություն» խմբակը և հայ ազատագրական շարժումը. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 3. pp. 192-194.

Ս

Սահակյան, Կարինե and Հովհաննիսյան, Ռոզա (2018) «Իմ քայլը» ելից դուռ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 21. pp. 25-32. ISSN 1829-4316

Սարգսյան, Համլետ (1998) Ալեքսանդրապոլի գավառի էթնոաշխարհագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 1. pp. 142-145.

Սուքիասյան, Համո (2017) Հայ-վրացական քաղաքական հարաբերությունների լուսաբանումը Մարտիրոս Հարությունյանի նամակներում (1918 թ. դեկտեմբեր – 1919 թ. ապրիլ). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 162-169. ISSN 1829-4316

Ստեփանյան, Խաչատուր (2014) Բոլշևիկյան բռնաճնշումները 1921թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառ (1920-1930-ական թթ. սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատականը). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 125-133. ISSN 1829-4316

Վ

Վարդանյան, Լիլյա and Սարգսյան, Համլետ (1999) Շիրակի՝ 1926-1927 թթ. գաղթականության որոշ հարցեր (ըստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 2. pp. 208-217.

Ք

Քառյան, Սամսոն (2007) Հայ-վրացական փոխհարաբերությունները 1918-1921 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 59-64.

This list was generated on Sat Mar 6 08:17:29 2021 AMT.