ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D111 Medieval History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | Б | Г | Ա | Գ | Խ | Կ | Հ | Մ | Պ | Ս | Վ | Փ
Number of items at this level: 27.

A

Akopov, Arkadi (2015) The Principality of Tayk in the Geopolitical Processes in the South Caucasus (the Second Part of the X Century). Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 18. pp. 104-109. ISSN 1829-4316

Б

Бесолов, Владимир and Бесолов, Аристарх (2014) Архитектурные морфотипы храмов центрально-купольной композиции раннехристианских стран Армянского нагорья и Кавказа как показатели недосягаемого уровня творческого мышления средневековых армянских зодчих. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 38-42. ISSN 1829-4316

Г

Григорян, Ашот Айказун (2014) Композиционные и символические особенности Пастушьей церкви в Ани. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 9-26. ISSN 1829-4316

Ա

Աբրահամյան, Վարդիթեր (2005) Բագրատունյաց թագավորության վանական համալիրները որպես գրչության աղբյուրներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 8. pp. 147-151.

Աբրահամյան, Վարդիթեր (2006) Անիի թագավորության վարչատարածքային բաժանումը և պետական կարգը (X-XI դդ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 9. pp. 169-173.

Ակոպով, Արկադի (2011) Դավիթ Կյուրապաղատի ժառանգության հարցը X դարի վերջին և XI դարի աոաջին քառորդին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 14. pp. 17-23.

Ակոպով, Արկադի (2007) Տայքը X դարում (պատմական ակնարկ). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 10. pp. 154-157.

Գ

Գասպարյան, Արշավիր (2001) Խաչատուր Ջուղայեցու աշխատությունը որպես Պարսկաստանի պատմության ուսումնասիրման սկզբնաղբյուր. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 4. pp. 102-107.

Գասպարյան, Արշավիր (2004) Գրիգոր Դարանաղցին ջալալիների շարժման մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 27-31.

Գասպարյան, Արշավիր (2000) Առաքել Դավրիժեցին Շահ Աբաս I-ի և հայոց կաթողիկոսների փոխհարաբերությունների մասին. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 3. pp. 189-191.

Գասպարյան, Արշավիր (2008) Օսմանյան կայսրության սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կացությունը ըստ Երեմիա Չելեբի Քյոմուրճյանի (XVII դար). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 11. pp. 105-110.

Գասպարյան, Արշավիր (2002) XVII դարասկզբի թուրք-իրանական հարաբերությունները հայ պատմիչների լուսաբանությամբ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 143-152.

Գրիգորյան, Վարդևան (2003) Դաստիարակության սոցիալ-իրավական և ճանաչողական ըմբռնումները հայկական միջնադարում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 6. pp. 146-148.

Խ

Խաչատրյան, Համազասպ (2017) Ախուրյանի ավազանի միջնադարյան ամրաշինական կառույցները. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 206-215. ISSN 1829-4316

Կ

Կարապետյան, Մանուշակ (2002) Ուսումնագիտական աստիճանավորումը միջնադարյան հայկական համալսարաններում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 211-213.

Հ

Հասան-Ջալալյան, Ստեփան (2016) Արցախ-Խաչենի գահերեց իշխան Ջալալ IV Հասան-Ջալալյանի հանդիպումը Իրանի Շահ Աբաս I-ի հետ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 79-83. ISSN 1829-4316

Հասրաթյան, Մուրադ (2014) Տրդատը որպես Անիի Սբ Փրկիչ եկեղեցու ճարտարապետ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 17. pp. 5-8. ISSN 1829-4316

Մ

Մանուչարյան, Աշոտ (2013) Նոր վիմագրեր Հովհաննավանքից. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 16. pp. 88-96. ISSN 1829-4316

Մանուչարյան, Աշոտ (2016) Եկեղեցու ներսում արատավոր երևույթների դեմ պայքարի արտացոլումը Շիրակի վիմագրերում. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 9-18. ISSN 1829-4316

Պ

Պետրոսյան, Սարգիս and Պետրոսյան, Լուսինե (2000) Հովհաննես-Սմբատի թագավորության երեք բաղադրամասերի շուրջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 3. pp. 80-91.

Ս

Սարգսյան, Տաթևիկ (2017) Անեցիների գաղթը Ղրիմ և դրա թվագրումը. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20. pp. 121-131. ISSN 1829-4316

Ստեփանյան, Հասմիկ (2004) Երաժշտության տեսության խնդիրներին առնչվող հիշատակությունները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 7. pp. 120-125.

Ստեփանյան, Հասմիկ (2001) Անհատ երաժիշտների մասին հիշատակությունները հայ պատմագրության մեջ (V-XV դդ.). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 4. pp. 122-131.

Ստեփանյան, Հասմիկ and Ափինյան, Հասմիկ (1998) Երաժշտությունը միջնադարյան Անիում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 1. pp. 137-141.

Ստեփանյան, Հասմիկ and Մալխասյան, Սյուզան (2002) Կանոնի ընդլայնման սկզբունքները հայոց ուշմիջնադարյան պաշտոներգության մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 5. pp. 173-179.

Վ

Վարդանյան, Բենիկ (2016) Ախուրյանի ավազանի ամրաշինական կառույցների մասին հիշատակությունները միջնադարյան պատմագրության մեջ. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 19. pp. 287-293. ISSN 1829-4316

Փ

Փանոսյան, Հրաչյա (2012) Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Թուման-ե Նախիջևանի Ազատ-Ջիրանի ու Դարաշամբի մահալներում (XVII դ. առաջին կես). ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 15. pp. 48-56.

This list was generated on Sat Mar 6 08:31:57 2021 AMT.